Seu electrònica

factura-electronica-val boton licitacio pagaments perfil-del-contractant portal-de-la-ciutadania portal-validacio boton registre tauler-de-anuncis boto sical Boton AUTOLIQUIDACIONS

 Què és la Seu Electrònica?

            La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, definix la Seu Electrònica com aquella direcció electrònica, disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de la qual correspon a una Administració Pública, o bé a una o diversos organismes públics o entitats de Dret Públic en l'exercici de les seues competències.  

Seu Electrònica

 

            L'Ajuntament d'Alzira utilitza la Seu Electrònica com una extensió virtual de les oficines d'atenció a les quals els ciutadans accedeixen presencialment. La Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alzira s'estableix en la següent URL (adreça electrònica): https://sedeelectronica.alzira.es .

A més, aquesta Seu està dotada d'eines criptogràfiques, un Certificat Reconegut de Seu Electrònica expedit per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV), que permet:

 Identificar la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alzira.

 Garantir la privadesa de les comunicacions; és a dir, que la informació intercanviada entre un ciutadà usuari de la Seu i la pròpia Seu siga xifrada.  

            En la secció "Certificats digitals" pot obtenir informació de l'ús i verificació del Certificat Reconegut de Seu Electrònica. 

            En la Seu Electrònica s'integren els serveis electrònics als quals els ciutadans poden accedir de forma telemàtica, sense limitacions horàries, sense necessitat de realitzar desplaçaments i sense necessitat de fer cues ni esperes; facilitant-los l'accés a les noves tecnologies, amb totes les garanties de privadesa i seguretat de la informació, gràcies a l'ús del DNI electrònic i la signatura electrònica avançada.

            Amb l'obertura de la Seu Electrònica, l'Ajuntament d'Alzira intenta afavorir l'accés dels ciutadans a l'administració electrònica i als continguts dels serveis electrònics. A més, pretén tenir una major proximitat a la ciutadania, sent possible acostar l'Ajuntament fins als domicilis dels ciutadans o fins a les oficines de les empreses i professionals.  

Administració Electrònica