logotipo-alzira-roig

facebook instagram Twitter-Download-PNG Youtube Youtube

Menu

Pressupost 2020

El pressupost és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconéixer l'entitat local, i els seus organismes autònoms i els drets que preveja liquidar, així com les previsions d'ingressos i gastos de les societats mercantils que pertanyen íntegrament a l'entitat local, i els seus organismes autònoms.

1.

PRESSUPOST GENERAL 2020

   

    

A)

Memòries

   

Memòria d'alcaldia - Ajuntament d'Alzira

 

Memòria presidència - Comunidad Usuarios de Vertidos Ribera Alta I

   

       

B)

Pressupostos i estats de previsió

      

Resum estats d'ingressos i gastos  - Ajuntament d'Alzira

Resum i detall pressupost d'ingressos  - Ajuntament d'Alzira

Resum i detall pressupost de gastos (programes) - Ajuntament d'Alzira

Resum i detall pressupost de gastos (econòmica) - Ajuntament d'Alzira

Estat de previsió ingressos i gastos - Comunidad Usuarios de Vertidos Ribera Alta I

Pressupost consolidat - Ajuntament d'Alzira

   

   C)

Pressupostos comparatius 2019-2020

 

Comparatiu pressupost d'ingressos (resum i detall) - Ajuntament d'Alzira

Comparatiu pressupost de gastos (resum i detall programes)

Comparatiu pressupost de gastos (resum i detall econòmica) - Ajuntament d'Alzira

 

     

D)

Estats de tramitació del pressupost - desembre de 2019

    

Estat de tramitació d'ingressos - Ajuntament d'Alzira

Estat de tramitació de gastos (programes i econòmic) - Ajuntament d'Alzira

Estat d'execució ingressos - Comunidad de Usuarios de Vertidos Ribera Alta I

Estat d'execució gastos - Comunidad de Usuarios de Vertidos Ribera Alta I

   

       

E)

Estats i comptes exercici 2018

E.1)

Ajuntament d'Alzira. Liquidació del pressupost de 2018

   

Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2018

Resum i detall d'ingressos

Resum (programes i econòmica) i detall (programes) de gastos

 

2.

BASES D'EXECUCIÓ

  

3.

PLANTILLA DE PERSONAL

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

  

4.

ANNEXOS

     

Annex d'inversions

Informe venda patrimoni

Informe aportació la Barraca d'Aigües Vives

Annex informació convenis gasto social

Annex beneficis fiscals

  

5.

INFORMES D'INTERVENCIÓ

     

Informe econòmic financer previsió d'ingressos

Informe sobre sostenibilitat financera: endeutament i estalvi net

Informe estabilitat pressupostària

Informe de legalitat

  

6.

TRAMITACIÓ

       

Proposta acord

Esmena Ciudadanos - Correció esmena Ciudadanos

Esmena PP - Modificació esmena PP

Esmena VOX

Acord Ple

Edicte aprovació inicial

Publicació BOP aprovació inicial

Faig constar reclamacions

Edicte aprovació definitiva

Publicació BOP aprovació definitiva

Remissió Generalitat Valenciana

Remissió Delegació d'Economia i Hisenda

 

Sant Roc,6, 46600, Alzira, València

96 240 04 50   ajuntament@alzira.es

logo alzira